TI

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. hivatalos neve:

Herendi Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. székhelye, postai címe:

HU-8440 Herend, Kossuth Lajos utca 140.

 

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. telefonszáma,

elektronikus levélcíme, honlapja:

+36/88/523-100

info@herend.com

www.herend.com

 

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezető állású munkavállalói:

Dr. Simon Attila vezérigazgató/első számú vezető

Dr. Ködmön István termelési igazgató

Szesztay László kereskedelmi igazgató

Dr. Hegedűs Melinda gazdasági igazgató

Pék Gyöngyi humánpolitikai vezető

 

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezető tisztségviselői:

Dr. Kukorelli István

Dr. Simon Attila

Dr. Szemán Péter

Szilvássy Mihály Zoltánné

Izsó Róbert

Hajmássy Marianna

Dr. Simon Katalin

 

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. Felügyelő Bizottságának tagjai:

Dr. Galambos Imre

Dr. Sugár Dezső

Dr. Takács János László

 

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.-re vonatkozó alapvető jogszabály:

A Társaság Alapszabálya a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján rendelkezik a Herendi Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaságról, annak szervezetéről és működéséről, a részvényesek jogairól és kötelezettségeiről.

 

Számviteli törvény szerinti beszámoló megismerése:

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. számviteli törvény szerinti beszámolója a www.e-beszamolo.kim.gov.hu honlapon tekinthető meg.

 

Közérdekű adatok:

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. nem többségi állami tulajdonú cég, nem vonatkozik rá a 2011. évi CXII. tv. 26.§-a, 1. számú melléklete, illetve 3.§ 5. pontja, nem közfeladatot ellátó cég, honlapunkon adat közzétételi kötelezettsége nincs!

 

Cégnév: Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.
Székhely: 8440 Herend, Kossuth L. u. 140.
Cégjegyzékszám: 19-10-500050
Adószám: 11323185-2-19
Statisztikai számjel: 11323185234111419
Bankszámala száma: MKB 10300002-43714177-00003285

 

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ENERGETIKAI JELENTÉS - 2021